Renomed sp. z o.o. realizuje projekt „Zwiększenie rozpoznawalności marki RENOMED na rynkach międzynarodowych poprzez kontynuacje działań promocyjnych w postaci targów i misji zagranicznych, w ramamch poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoji Regionalnego”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand.

Celem projektu jest rozszerzenie skali działalności eksportowej firmy Renomed poprzez udział w branżowych imprezach targowych (3 szt.) oraz indywidualnej misji zagranicznej (2 szt.)

Planowane do uzyskania w wyniku realizacji projektu efekty to wzrost:

  • poziomu eksportu firmy,
  • rozpoznawalności marki firmy i jej prestiżu,
  • sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów marki RENOMED w postaci wysokojakościowych nożyczek do specjalistycznych zastosowań (kosmetycznych i medycznych),
  • wartości przychodów z eksportu oraz liczby klientów zagranicznych

Osiągnięcie powyższych efektów  przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki zagranicą, rozwój innowacyjności produktów, itp.) i umocnienia jej pozycji w krajowym i międzynarodowym sektorze producentów nożyczek klasy premium.

 
Wartość Projektu: 461600,00zl
Dofinansowanie : 346200,00
Projekt realizowany w okresie: 08.04.2019- 31.12.2020

 

Renomed sp. z o.o. realizował projekt pt.: „Promocja marki RENOMED na rynkach międzynarodowych poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand.

Celem projektu jest rozszerzenie skali działalności eksportowej firmy Renomed poprzez udział w branżowych imprezach targowych (3 szt.) oraz indywidualnej misji zagranicznej (1 szt.)

Planowane do uzyskania w wyniku realizacji projektu efekty to wzrost:

  • poziomu eksportu firmy,
  • rozpoznawalności marki firmy i jej prestiżu,
  • sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów marki RENOMED w postaci wysokojakościowych nożyczek do specjalistycznych zastosowań ( kosmetycznych i medycznych),
  • wartości przychodów z eksportu oraz liczby klientów zagranicznych

Osiągnięcie powyższych efektów  przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki zagranicą, rozwój innowacyjności produktów, itp.) i umocnienia jej pozycji w krajowym i międzynarodowym sektorze producentów nożyczek klasy premium.

Wartość projektu :  393 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 294 825.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 09.05.2018 – 31.05.2019